Informujemy, że w okresie 15 września – 30 listopada 2020 r. RESTAURACJA POD ZAMKIEM Brzezowska Agnieszka realizuje voucher na zakup usługi doradczej finansowany z projektu
pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”

Projekt jest realizowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji:
15.09-2020 r. – 30.11.2020 r.

Cel projektu:
Usługa doradztwa prawnego w zakresie dopasowania oferty gastronomicznej przedsiębiorstwa w odpowiedzi na zmieniające się oczekiwania konsumentów

Dofinansowanie projektu z UE:
50 000,00 ZŁ

Informujemy, że w okresie 01 września – 28 lutego 2021 r. RESTAURACJA POD ZAMKIEM Brzezowska Agnieszka realizuje voucher na zakup usługi doradczej finansowany z projektu
pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”

Projekt jest realizowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji:
01.09-2020 r. – 28.02.2021 r.

Cel projektu:
analiza obecnego modelu biznesowego i doradztwo w zakresie zmian niezbędnych
do utrzymania firmy „Restauracja Pod Zamkiem” po okresie epidemii

Dofinansowanie projektu z UE:
49 000,00 ZŁ